Huisregels

Huisregels Crazy Cross

 1. Op het Crazy Cross terrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 2. Het is verboden om de volgende zaken op het terrein mee te nemen:
  Glaswerk, Alcoholhoudende dranken, Blik, Drugs, Vuurwerk, (vuur)Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 3. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het (security)personeel en organisatie.
 4. Het betreden van het terrein en het bijwonen van de festiviteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 5. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 6. Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten het evenemententerrein te nemen.
 7. Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht of verstrekt. Er kan verzocht worden het legitimatiebewijs te tonen.
 8. Tijdens het festival zullen er verschillende partijen gebruik maken van film- en fotoregistratie. Bezoekers van het evenement kunnen mogelijk gefilmd en/of gefotografeerd worden op of rond het terrein. De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s en filmbeelden te gebruiken voor promotie. Door het terrein te betreden geef je automatisch toestemming voor registratie en gebruik van de media door de organisatie van de Crazy Cross en haar mediapartners en accepteer je de voorwaarden.
 9. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
 10. Legitimatie voor elke leeftijd is verplicht.
 11. Gebruik je boerenverstand!

Let op: Er wordt door de gemeente en door de organisatie van Crazy Cross Bergeijk gecontroleerd op alcoholgebruik door minderjarigen! De boetes zijn niet mals en worden afgewenteld op de gebruiker! Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt en voorkom dat het een dure avond wordt, want gebruik van alcohol en tabak onder de 18 jaar is niet toegestaan.

Verder geldt een zero tolerance beleid ten aanzien van drugs en mag roken slechts in de daarvoor bestemde ruimtes (openlucht).

Wij gaan er vanuit dat iedereen zich met Brabantse gemoedelijkheid opstelt en aanwijzingen van medewerkers opvolgt. Zo hopen we nog vele jaren een feestje voor jullie en met jullie te kunnen bouwen!

nix